Hotelul Royal Classic este administrat de firma Alass Group SRL, CUI: 18112201, J12/3916/2005 în calitate de entitate care respectă prevederile din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date vă transmitem această Notă de informare pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal.

Premisa de la care plecăm în formularea prezentei este intrarea în vigoare a Regulamentului nr. 679/2016 a Parlamentului European și al Consiliului care impune o atenție sporită a datelor cu caracter personal.
Ne asumăm obligația să oferim utilizatorilor și persoanelor vizate toate drepturile conferite de acest regulament, respectând principiile prevăzute de acesta.
Prezenta notă de informare privind politica de confidențialitate scoate în evidență și obligația noastră de mijloace prin care vom depune toate diligențele necesare pentru respectarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizitatoare.

1. Ce prelucrare face obiectul prezentei Note de Informare?

Prezenta notă de informare se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:

a. partenerilor noştri contractuali precum furnizori, vânzători, clienți („Parteneri comerciali”);
b. vizitatorilor și utilizatorilor site-ului nostru care poate fi accesate la adresa: http://royalclassic.ro („Utilizatori”)
c. persoanelor interesate să participe la eventualele concursuri și promoții oferite de noi prin intermediul mediului on-line.
d. vizitatorilor și utilizatorilor paginii de Facebook și Instagram.
f. persoanelor utilizatoare a serviciilor hoteliere.

În măsura în care nu vă încadrați în vreuna dintre situațiile prezentate, vă rugăm în mod respectuos să ne contactați și vă vom furniza o Notă de informare în acord cu situaţia dumneavoastră particulară.

2. Ce informații colectăm despre dumneavoastră.

În primul rând, aducem în atenția persoanelor prevăzute la punctul 1 că site-ul subscrisei nu utilizează cookie-uri, sens în care nu vom avea o politică de tip cookie.

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi (de exemplu, informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de pe site-ul web sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate).
Aceasta include informații pe care le furnizați atunci când completați un formular de rezervare sau în alt mod, atunci când vă înscrieți în concursuri, promoții sau studii organizate de subscrisa și/sau partenerii săi contractuali și când raportați o problemă legată de Website-urile noastre.
Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, descriere personală și fotografie, vârsta, data nașterii și sexul, precum și alte informații, după caz.
Un aspect extrem de important pe care vi-l aducem la cunoștință neechivoc este că nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră, așa cum se înțelege prin Regulamentul nr. 679/2016 (de exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală),
Cu toate acestea, arătăm că vom prelucra astfel de date atunci când (i) suntem obligați să facem acest lucru prin lege; și/sau (ii) în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod separat. În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu Website-urile noastre sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice (de exemplu, într-un forum de mesaje care este vizibil publicului), caz în care vom șterge aceste date de pe Website-urile noastre numai dacă legea impune astfel.
Nu vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu terțe părți în scopuri de marketing fără consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens.

3. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Puteți să ne solicitați să vă confirmăm dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, să vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sau să le corectăm.
În anumite circumstanțe, aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal sau, în baza dreptului la portabilitate, să ne cereți să transferăm o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal către dumneavoastră sau către alte entități.
Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune unor prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct sau anumitor decizii luate numai prin prelucrare automatizată (inclusiv crearea de profiluri). În cazul în care v-am solicitat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ fără efecte negative asupra dumneavoastră. În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal deoarece avem un interes legitim în a proceda astfel (după cum s-a explicat mai sus), aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune acestei prelucrări. De asemenea, aveți dreptul să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe. Rețineți faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal; de exemplu, dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră. Va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră. Nu vom percepe o taxă pentru a răspunde cererii dumneavoastră cu excepția cazului în care acest lucru este permis de lege și, în cazul în care se percepe o astfel de taxă, aceasta va fi rezonabilă și proporțională cu cererea dumneavoastră. Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați prin intermediul persoanelor de contact menționate mai jos. Sperăm că putem răspunde tuturor întrebărilor dumneavoastră cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, aveți, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație la autorităților de supraveghere privind protecția datelor. Puteți depune reclamația în Statul Membru în care locuiți, în care lucrați sau în care a avut loc presupusa încălcare a legii privind protecția datelor.
În esență, drepturile se prezintă punctual, neexhaustiv, astfel:
– Informare art. 13 și art. 14 din Regulamentul nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului.
– acces art. 15 din Regulamentul nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului.
– rectificare art. 16, art. 19 din Regulamentul nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului.
– ștergere art. 17 și art. 19 din Regulamentul nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului.
– restricționare art. 18 și art. 19 din Regulamentul nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului.
– portabilitate art. 20 din Regulamentul nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului.
– opoziție art. 21 din Regulamentul nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului.
– decizii automate, profilare art. 22 din Regulamentul nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului.
– restricții art. 23 din Regulamentul nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului.

4. Formularul din rubrica REZERVĂ și rubrica de la CONTACT sunt în acord cu normele stabilite de G.D.P.R și oferă garanții în caz de orice breșă survenită cu privire la datele oferite.
Informațiile furnizate prin intermediul acestor căsuțe vor fi folosite doar în scopul perfectării contractului care cuprinde serviciile hoteliere.

5. Cum vă protejăm datele?

Toate datele sunt ascunse celorlalți utilizatori/vizitatori și nu vor fi partajate în nicio circumstanță.
Nu preluăm, nu înregistrăm și nu utilizăm datele cu caracter personal ale minorilor, în limitele rezonabile cunoașterii noastre, decât cu acordul expres al părinților, sau după caz al reprezentanților legali al acestora. Dacă se oferă doar acordul unui părinte, nu vom lua în considerare acest acord și în consecință nu vom proceda la înregistrare.
Dacă sunteți minor, vă rugăm să nu ne trimiteți sub nicio formă datele dumneavoastră de identificare, precum nume, prenume, adresă de email, număr de telefon etc. Dacă totuși nu respectați această obligație și înțelegeți să trimieți datele dumneavoastră fără acordul expres al părinților sau reprezentanților vă aducem la cunoștință că vom refuza categoric prelucrarea acestor date și vă vom notifica de îndată că înregistrarea este refuzată.

Hotel Royal Classic respectă toate principiile cerute de GDRP dintre care enumerăm neexhaustiv:
– transparență, corectitudine și legalitate în manipularea și utilizarea datelor cu caracter personal.
– limitarea prelucrării datelor cu caracter personal la scopurile explicite și legitime.
– restrângerea colectării și a păstrării la cantitatea minimă de date cu caracter personal, necesară pentru un anumit scop.
– asigurarea securității, a integrității și a confidențialității datelor.

Hotel Royal Classic nu trimite în prezent newsletter și nu colectează adresele de e-mail pentru a fi folosite într-un anumit scop care excede cadrului contractual hotelier.
În măsura în care aveți orice întrebări referitoare la protecția datelor dumneavoastră, drepturile prezentate mai sus vă rugăm să ne scrieți la adresa de email: contact@royalclassic.ro
În cazul in care considerați ca drepturile dumneavoastră nu au fost respectate, nu sunteți mulțumit de răspunsul primit de la Responsabilul cu Protecția Datelor la solicitarea dumneavoastră sau solicitarea dumneavoastră nu a fost soluționata in mod temeinic si legal, va puteți adresa Autoritatii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close